ტარიელაძე ვაჟა იზეთის ძე
განყოფილების გამგე
Information about the scientists of the Institute, 2002-2021
ჩობანიანი სერგო აკოფის ძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
Information about the scientists of the Institute, 2002-2021
Scroll to Top